Monday, February 19, 2018

MAJA ON PEO OOTELKUNSTIKONKURSILE LAEKUNUD TÖÖD

Kahju, et osavõtt oli üsna napp. Fotosid esitasid 2 õpilast.

Kiitus osavõtjatele.

SÕBRAPÄEVAL

Koridori sai üles näitus.

Kui osad olid rahvaste palli võistlustel ja osad Raplas etendusel, siis ülejäänud voltisid ja viltisid südameid.

Mõtlesime ja panime kirja, millele on ruumi meie südames.SÕBRALIK PORTREE